Toshkent :      Flag  Emblem  Gimn Sitemap

 2018-2019 o'quv yili uchun
D A R S  J A D V A L I

Agrobiologiya fakulteti 1-kurs  - ko'rish/ko'chirish  

Agrobiologiya fakulteti 2-kurs  - ko'rish/ko'chirish 

Agrobiologiya fakulteti 3-kurs  - ko'rish/ko'chirish 

Agrobiologiya fakulteti 4-kurs  - ko'rish/ko'chirish 

Meva-sabzavotchlik va uzumchilik fakulteti 1-kurs  - ko'rish/ko'chirish  

Meva-sabzavotchlik va uzumchilik fakulteti 2-kurs  - ko'rish/ko'chirish 

Meva-sabzavotchlik va uzumchilik fakulteti 3-kurs  - ko'rish/ko'chirish 

Meva-sabzavotchlik va uzumchilik fakulteti 4-kurs - ko'rish/ko'chirish 

O‘simliklar himoyasi va agrokimyo fakulteti 1-kurs  - ko'rish/ko'chirish 

O‘simliklar himoyasi va agrokimyo fakulteti 2-kurs  - ko'rish/ko'chirish 

O‘simliklar himoyasi va agrokimyo fakulteti 3-kurs  - ko'rish/ko'chirish 

O‘simliklar himoyasi va agrokimyo fakulteti 4-kurs  - ko'rish/ko'chirish 

O‘rmon xo‘jaligi va manzarali bog‘dorchilik fakulteti 1-kurs  - ko'rish/ko'chirish 

O‘rmon xo‘jaligi va manzarali bog‘dorchilik fakulteti 2-kurs  - ko'rish/ko'chirish 

O‘rmon xo‘jaligi va manzarali bog‘dorchilik fakulteti 3-kurs  - ko'rish/ko'chirish 

O‘rmon xo‘jaligi va manzarali bog‘dorchilik fakulteti 4-kurs  - ko'rish/ko'chirish 

Innavatsion texnalogiyalar asosida mahsulotlarni saqlash va qayta ishlash fakulteti 1-kurs  - ko'rish/ko'chirish 

Innavatsion texnalogiyalar asosida mahsulotlarni saqlash va qayta ishlash fakulteti 2-kurs  - ko'rish/ko'chirish 

Innavatsion texnalogiyalar asosida mahsulotlarni saqlash va qayta ishlash fakulteti 3-kurs  - ko'rish/ko'chirish 

Innavatsion texnalogiyalar asosida mahsulotlarni saqlash va qayta ishlash fakulteti 4-kurs  - ko'rish/ko'chirish