Tashkent :      Flag  Emblem  Gimn Sitemap

- 5А410201 - Агрономия на базе направления бакалавриата - ko'rish/ko'chirish

- 5410200 - Агрономия (по видам продукции земледелия) - ko'rish/ko'chirish

- 5A410201 - Agronomiya magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchun maxsus (ixtisoslik) fanlaridan - ko'rish/ko'chirish

- 5А410101 - Агропочвоведение и агрофизика (по сферам) - ko'rish/ko'chirish

- 5А410102 - Агрохимия - ko'rish/ko'chirish

- 5A410101-Agrotuprokshunoslik va agrofizika (soxalar buyicha)  - ko'rish/ko'chirish

- 5A410102-Agrokimyo magistratura mutaxassisliklariga kiruvchilar uchuy maxsus (ixtisoslik) fanlaridan  - ko'rish/ko'chirish

- 5A411201 - Axoli yashash joylarini kukalamzorlashtirish va landshaftli dizayn - ko'rish/ko'chirish

- 5A411202 - Manzarali bogdorchilik magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchun maxsus (ixtisoslik) fanlaridan - ko'rish/ko'chirish

- 5410600 - Зооинженерия (рыбоводство) Программа дисциплин для поступающих в магистратуру по специальности - ko'rish/ko'chirish

- 5А410606 - «Рыбоводство» - ko'rish/ko'chirish

-5A410606 - Balikchilik magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchun maxsus (ixtisoslik) fanlaridan - ko'rish/ko'chirish

- 5320500 - направление образования Биотехнология в плодо-овощеводстве - ko'rish/ko'chirish

- 5А320501 - по специальности Биотехнология (по видам продукции) - ko'rish/ko'chirish

- 5А411005 - Биотехнология в выращивании фруктов и овощей для поступающих в отдел магистратуры по специальным (специализированные) предметам - ko'rish/ko'chirish

- 5A320501 - Biotexnologiya (maxsulot turlari buyicha) - ko'rish/ko'chirish

- 5A411005 - Meva-sabzavotchilikda biotexnologiya mutaxassisliklariga kiruvchilar uchun maxsus (ixtisoslik) fanlaridan - ko'rish/ko'chirish

- 5A230901 — Buxgalteriya xisobi (sishlok xujaligida) magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchuy maxsus (ixtisoslik) failaridai - ko'rish/ko'chirish

- 5А411101 - Технология выращивания лекарственных растений - ko'rish/ko'chirish

- 5А411102 - Технология выращивания и переработки пряноароматических и пряновкусовых растений на базе направление образование - ko'rish/ko'chirish

- 5411100 - лекарственных растений -  ko'rish/ko'chirish

- 5A411101 - Dorivor usimliklarni yetishtirish texnologiyasi; -r/y-Ziravor va xushbuy usimliklarni yetishtirish va kayta ishlash texnologiyasi magistratura mutaxassisliklariga kiruvchilar uchun maxsus (ixtisoslik) fanlaridan - ko'rish/ko'chirish

- 5230100- Экономика (в сельском хозяйстве) направления образования - ko'rish/ko'chirish

- 5А230102- Экономика (в сельском хозяйстве) - ko'rish/ko'chirish

- 5A230102- Iktisodiyot (kishlok xujaligida) magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchun maxsus (ixtisoslik) fanlaridan - ko'rish/ko'chirish

- 5A410901 - Ipakchilik - ko'rish/ko'chirish

- 5A410902 - Tutchilik magistratura mutaxassisliklariga kiruvchilar uchuy maxsus (ixtisoslik) fanlaridai -  ko'rish/ko'chirish

- 5A411004 — Kartoshkachilik magistratura mutaxassisligiga kir^vchilar uchun maxsus (ixtisoslik) fanlaridan - ko'rish/ko'chirish

- 5А410501-Технология хранения и первичной обработки селькохозяйственной продукции (по видам продукции) по специальным дисциплинам на базе направление образование - ko'rish/ko'chirish

- 5410500- Технология хранения и первичной обработки селькохозяйственной продукции - ko'rish/ko'chirish

- 5A410501 - Kishlok xujalik maxsulotlarini saklash va dastlabki  ishlash texnologiyasi (maxsulot turlari b^yicha) - ko'rish/ko'chirish

- 5A410501 - Kishlok xujalik maxsulotlarini saklash va dastlabki ishlash texnologiyasi (meva-sabzavot maxsulotlari) - ko'rish/ko'chirish

- 5A410501 - Kishlok xujalik maxsulotlarini saklash va dastlabki ishlash texnologiyasi (dala ekinlari maxsulotlari) - ko'rish/ko'chirish

- 5A410501 - Kishlok xujalik maxsulotlarini saklash va dastlabki ishlash texnologiyasi (paxta xom-ashyosi) magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchun maxsus (ixtisoslik) fanlaridan - ko'rish/ko'chirish

- 5A232501-Logistika (agrologistika) magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchuy maxsus (ixtisoslik) fanlaridan - ko'rish/ko'chirish

- 5A11800 - “Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции” - ko'rish/ko'chirish

5310900 - “Метрология, стандартизация и управление качеством продукции” (по отраслям) по специальным (специальности) предметам для поступающих в магистратуру на основе образовательных направлений - ko'rish/ko'chirish

- 5А310901 - “Безопасность продукции и ее сертификация” (сельско­ хозяйственная продукция). - ko'rish/ko'chirish

- 5A310901 - Maxsulotlar xavfsizligi va ularning sertifikasiyasi (kishlok xujaligi maxsulotlari) magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchuy maxsus (ixtisoslik) fanlaridan - ko'rish/ko'chirish

- 5A411002 — Mevachilik magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchun maxsus (ixtisoslik) fanlaridan - ko'rish/ko'chirish

- 5А230201 - Менеджмент (управление кластером) на основе направления образования - ko'rish/ko'chirish

- 5233300 - Агробизнес и инвестиционная деятельность - ko'rish/ko'chirish

- 5A230201 - Menejment (klasterlarni boshkarish) - ko'rish/ko'chirish

- 5A233301 - Agrobiznes va investision faoliyat. magistratura mutaxassisliklariga kiruvchilar uchun maxsus (ixtisoslik) fanlaridan - ko'rish/ko'chirish

- 5A410203 - Organik dexkonchilik va ozik-ovkat xavfsizligi magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchun maxsus (ixtisoslik) fanlaridan - ko'rish/ko'chirish

- 5A411001—Sabzavotchilik va polizchilik magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchuy maxsus (ixtisoslik) fanlaridan - ko'rish/ko'chirish

- 5А410401 - Селекция и семеноводство (по группам культур) на основе направления образования - ko'rish/ko'chirish

- 5410400 - Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур- ko'rish/ko'chirish

- 5A410401 - Seleksiya va urugchilik (ekinlar guruxi buyicha) - ko'rish/ko'chirish

- 5A410401 - Seleksiya va urugchilik (doili ekinlar) - ko'rish/ko'chirish

- 5A410401 - Seleksiya va urugchilik (guza) - ko'rish/ko'chirish

- 5A410401 - Seleksiya va urugchilik (moyli ekinlar) - ko'rish/ko'chirish

- 5A410401 — Seleksiya va urugchilik (meva-sabzavot) magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchuy maxsus (ixtisoslik) fanlaridan - ko'rish/ko'chirish

- 5A411702 — Subtropik va sitrus meva ekiilari magistratura axassisligiga kiruvchilar uchuy maxsus (ixtisoslik) fanlaridan - ko'rish/ko'chirish

- 5A411003 — Uzumchilik va uzumni dastlabki kayta ishlash magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchun maxsus (ixtisoslik) failaridan - ko'rish/ko'chirish

- 5А410801-Лесоводство по специальным дисциплинам на базе направление образование - ko'rish/ko'chirish

- 5410800 - Лесоводство - ko'rish/ko'chirish

- 5A410801 - Urmonchilik magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchun maxsus ixtisoslik) fanlaridan - ko'rish/ko'chirish

- 5А411501 - Карантин растений и сельскохозяйственной продукции на основе направление образование - ko'rish/ko'chirish

- 5411500 - Карантин растений и сельскохозяйственной продукции - ko'rish/ko'chirish

-5A411501 - Usimliklar va kishlok xujalik maxsulotlari karantini magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchun maxsus (ixtisoslik) fanlaridan - ko'rish/ko'chirish

- 5А410301 – Защита растений (по методикам) - ko'rish/ko'chirish

- 5А410302 – Энтомология - ko'rish/ko'chirish

- 5А410303 – Фитопатология - ko'rish/ko'chirish

- 5А410304 – Мониторинг и прогноз в защите растений - ko'rish/ko'chirish

- 5A410301 - Usimliklarni ximoya kilish (usullar b'yicha) magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchun maxsus (ixtisoslik) fanlaridan

- 5A410302 — Entomologiya - ko'rish/ko'chirish

- 5A410304 — Usimliklar ximoyasida monitoring va bashorat - ko'rish/ko'chirish

- 5A410303 - Fitopatologiya mutaxassisliklariga kiruvchilar uchun maxsus ixtisoslik) fanlaridan - ko'rish/ko'chirish

- 5А410202 - Растениеводство (зерноводство) - ko'rish/ko'chirish

- 5А410202 - Растениеводство (масличные культуры) -  ko'rish/ko'chirish

- 5А410202 - Растениеводство (технические культуры) на основе направления образования -  ko'rish/ko'chirish

- 5A410202 - Usimlikshunoslik (paxtachilik) - ko'rish/ko'chirish

- 5A410202 - Usimlikshunoslik (donchilik) - ko'rish/ko'chirish

- 5A410202 - Usimlikshunoslik (moyli ekinlar) - ko'rish/ko'chirish

- 5A410202 - Usimlikshunoslik (em-xashak ekinlar) - ko'rish/ko'chirish

- 5A410202 - Usimlikshunoslik (texnik ekinlar) - ko'rish/ko'chirish

- 5A410202 - Usimlikshunoslik (sholichilik) - ko'rish/ko'chirish

- 5A411701 — Ximoyalangan yer meva-sabzavotchiligi magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchun maxsus (ixtisoslik) fanlaridan - ko'rish/ko'chirish

- 5A630102 - Ekologiya (qishlok xo'jaligida) magistratura mutxassisligiga kiruvchilar uchuy maxsus (ixtisoslik) fanlaridan - ko'rish/ko'chirish