Tashkent :      Flag  Emblem  Gimn Sitemap

KPI tizimi

KPI axborot tizimiga - KIRISH 

KPI axborot tizimidan foydalanish bo'yicha yo'riqnoma - KO'RISH

 

KPI – bu tashkilot (idora, muassasa va korxona)lar va xizmatchilar faoliyatini belgilangan talab darajasida olib borilishini yoki belgilangan maqsadga erishishni nazorat qiluvchi, baholovchi samaradorlik yoki natijadorlik ko‘rsatkichi deb ham yuritiladi. 

Toshkent davlat agrar universiteti ilmiy kengashining 2023 yil 29-avgustdagi 1-sonli bayonnomasida  professor-o‘qituvchilar samaradorligining muxim ko‘rsatkichlarini aniqlash mezonlari tasdiqlangan

 

 - Mutaxassislik kafedralari ilmiy daraja yoki ilmiy unvonga ega bo‘lgan professor-o‘qituvchilar samaradorligining muxim ko‘rsatkichlarini aniqlash mezonlari - ko'rish

 - Kafedralarning ilmiy daraja yoki ilmiy unvonga ega bo‘lmagan professor-o‘qituvchilar samaradorligining muxim ko‘rsatkichlarini aniqlash mezonlari - ko'rish

 - Nomutaxassislik kafedralari ilmiy daraja yoki ilmiy unvonga ega bo‘lgan professor-o‘qituvchilar samaradorligining muxim ko‘rsatkichlarini aniqlash mezonlari - ko'rish

 - Tillar kafedrasi professor-o‘qituvchilar samaradorligining muxim ko‘rsatkichlarini aniqlash mezonlari - ko'rish