Toshkent :      Flag  Emblem  Gimn Sitemap

2017-2018 o‘quv yilida Toshkent davlat agrar universiteti tamomlayotgan bitiruvchilarning shaxsiy taqsimoti qaydnomasi - ko'rish/ko'chirish

Toshkent davlat agrar universiteti bitiruvchilari haqida ma’lumoti  - ko'rish/ko'chirish