Tashkent :      Flag  Emblem  Gimn Sitemap

State educational standards

410 000- state educational standard of agricultural, forestry and fish breeding educational direction  - Watch/copy
420 000 - state educational standard of agricultural management educational direction - Watch/copy

O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2021-yil 16-iyuldagi 311-son buyrug'i bilan "Oliy ta'limning davlat ta'lim standarti. Asosiy qoidalar" hamda Oliy ta'limning Davlat ta'lim standarti. Oliy ta'lim yo'nalishlari va mutaxassislilari klassifikatori  - Ko‘rish/Ko‘chirish