Toshkent :      Flag  Emblem  Gimn Sitemap

 ЭЪЛОН

      2019 йил 10 июль соат 1000да Тошкент давлат аграр университетининг Мажлислар залида (Бош бино, 1-қават) DSc.27.06.2017.Qx.13.01 – Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарида Дадахужаев Хасанбой Туланбаевичнинг «Ғўза нав ва тизмаларининг морфо–физиологик ва қимматли хўжалик белгиларига гармселнинг таъсирини ўрганиш» мавзусидаги 06.01.05 – Селекция ва уруғчилик ихтисосли бўйича ва Рустамов Атхам Ахматовичнинг «Lysiphlebus fabarum (Aphidiidae) биоэкологияси, озиқа занжири, кўпайтириш ва қўллаш технологияси» мавзусидаги 06.01.09 – Ўсимликларни ҳимоя қилиш ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация ишлари кўриб чиқилади.

 Илмий семинар котибияти

     

2019 йил 15 майда соат 10:00 да Тошкент давлат аграр университетининг Мажлислар залида (Бош бино, 1-қават) DSc.27.06.2017.Qx.13.01 – Илмий кенгаш қошидаги илмий Болтаев Муродбек Аллаёровичнинг «Основные элементы технологии выращивания капусты брокколи при повторной культуре» мавзусидаги 06.01.06– Сабзавотчилик ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) ҳамда Лапасов Сайфиддин Санакуловичнинг «Кечки муддатлар учун юқори ҳосилдор карам навларини танлаш ва экиш схемасини аниқлаш» мавзусидаги 06.01.06 – Сабзавотчилик ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учунтайёрланган диссертация ишининг дастлабки ҳимояси бўлиб кўриб чиқилади.

Илмий семинар котибияти

 

2019 йил 12 апрел соат 1000да Тошкент давлат аграр университетининг Мажлислар залида (Бош бино, 1-қават) DSc.27.06.2017.Qx.13.01 – Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарида Азизов Кобулжан Кахрамановичнинг «Ўзбекистонда қанд жўхорининг бошланғич манбаси ва селекцияси» мавзусидаги 06.01.05 – Селекция ва уруғчилик ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) ҳамда Худойқулов Аъзамжон Мирзақуловичнинг «Ғалладан кейинги экилган картошка экини тупроқ ости зарарқунандалари ва уларнинг миқдорини бошқаришни такомиллаштириш» мавзусидаги 06.01.09 – Ўсимликларни ҳимоя қилиш ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация ишининг дастлабки ҳимояси бўлиб ўтиб чиқилади.

Илмий семинар котибияти

2019 йил 1 мартда соат 1000да Тошкент давлат аграр университетининг Мажлислар залида (Бош бино, 1-қават) DSc.27.06.2017.Qx.13.01-рақамли Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарда Саломов Боходир Саломовичнинг «Саримсоқ селекцияси учун бошланғич манба яратиш ва уруғчилик технологиясини такомиллаштириш» мавзусидаги 06.01.05 – Селекция ва уруғчилик ихтисослиги бўйича ҳамда Амирқулов Отабек Сайдуллаевичнинг «Чидамли навларни танлаш асосида буғдойни сўрувчи зараркунандалардан ҳимоя қилиш тизимини ишлаб чиқиш» мавзусидаги 06.01.09 – Ўсимликларни ҳимоя қилиш ихтисослиги бўйича қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация ишлари кўриб чиқилади.

Илмий семинар котибияти

2019 йил 22 феврал куни, соат 1000да Тошкент давлат аграр университетининг Мажлислар залида (Бош бино, 1-қават) DSc.27.06.2017.Qx.13.01 – Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарда 06.01.09 – Ўсимликларни ҳимоя қилиш ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун Аминова Дилдор Холмуродовнанинг «Ғўзани биологик усулда ҳимоя қилиш самарадорлигини оширишнинг илмий асослари» мавзусидаги ҳамда 06.01.09 – Ўсимликларни ҳимоя қилиш ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун Дуршимбетов Испандияр Керимбергеновичнинг «Қорақалпоғистон шароитида полиз экинларининг (қовун, тарвуз) касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари» мавзусидаги диссертация ишлари кўриб чиқилади.

 Илмий семинар котибияти

2019 йил 22 феврал куни, соат 1400да Тошкент давлат аграр университетининг Мажлислар залида (Бош бино, 1-қават) DSc.27.06.2017.Qx.13.01 – Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарда 06.01.09 – Ўсимликларни ҳимоя қилиш ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун Дуршимбетов Испандияр Керимбергеновичнинг «Қорақалпоғистон шароитида полиз экинларининг (қовун, тарвуз) касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари» мавзусидаги диссертация ишлари кўриб чиқилади.

 Илмий семинар котибияти

 

2019 йил 8 феврал соат 1400да Тошкент давлат аграр университетининг Мажлислар залида (Бош бино, 1-қават) DSc.27.06.2017.Qx.13.01 – Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарда 06.03.01 – “Ўрмон экинлари, селекция, уруғчилик ва шаҳарларни кўкаламзорлаштириш. Ўрмонлар агромелиорацияси ва ҳимоя ўрмонлари барпо этиш” ихтисослиги бўйича Ҳамроев Ҳусен Фатуллаевичнинг “Чўл яйловлари маҳсулдорлигини оширишнинг ўрмонмелиоратив ва экологик асосларини такомиллаштириш” мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация иши кўриб чиқилади.

Илмий семинар котибияти

2019 йил 7 февралда соат 1000да Тошкент давлат аграр университетининг Мажлислар залида (Бош бино, 1-қават) DSc.27.06.2017.Qx.13.01 – Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарда Мамбетназаров Асан Бисенбаевичнинг «Буғдойни замбуруғли касалликларига қарши уруғдорилагичларнинг самарадорлиги» мавзусидаги 06.01.09 – Ўсимликларни ҳимоя қилиш ихтисослиги бўйича қишлоқ хўжалиги фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация ишлари кўриб чиқилади. Ҳамда Мейлиев Акмал Хушвақтовичнинг «Юмшоқ буғдойда сариқ занг касаллигининг ривожланиши, эпидемиологияси ва унга қарши курашнинг самарадор усуллари» мавзусидаги 06.01.09 – Ўсимликларни ҳимоя қилиш ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация ишлари кўриб чиқилади.

 Илмий семинар котибияти

2019 йил 24 январ соат 1000да Тошкент давлат аграр университетининг Мажлислар залида (Бош бино, 1-қават) DSc.27.06.2017.Qx.13.01 – Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарда Мухсимов Нурулло Пулатовичнинг «Чирчиқ дарёси хавзасининг ёнғоқмевали худудларида тенгсиз ипак қуртининг биоэкологияси ва унга қарши кураш чоралари» мавзусидаги 06.01.09 – Ўсимликларни ҳимоя қилиш ихтисослиги бўйича ҳамда Мусирманов Дилшод Эсиргаповичнинг «Кузги буғдой селекциясида занг касалликларига ва иссиқликка чидамли бирламчи манбаларни яратиш» мавзусидаги 06.01.05 – Селекция ва уруғчилик ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация ишлари кўриб чиқилади.

 Илмий семинар котибияти

2019 йил 17 январда соат 1000да Тошкент давлат аграр университетининг Мажлислар залида (Бош бино, 1-қават) DSc.27.06.2017.Qx.13.01-рақамли Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарда Шукуров Хушвақт Мамасолиевичнинг «Уруғ мевали боғларда учрайдиган  сўрувчи зараркунандаларнинг биоэкологияси ва уларга қарши ҳимоя қилиш тизимини ишлаб чиқиш» мавзусидаги 06.01.09 – Ўсимликларни ҳимоя қилиш ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) ҳамда Рахимов Мансурбек Мавлонжоновичнинг «Мевали боғ зараркунанда ва касалликларига қарши интеллектуал кураш тизимини яратиш» мавзусидаги 06.01.09 – Ўсимликларни ҳимоя қилиш ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация ишлари кўриб чиқилади.

 Илмий семинар котибияти

2019 йил 10 январда соат 1000да Тошкент давлат аграр университетининг Мажлислар залида (Бош бино, 1-қават) DSc.27.06.2017.Qx.13.01-рақамли Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарда Туфлиев Нодирбек Хушвақтовичнинг «Ўзбекистоннинг тоғолди, яйлов ва чўл ҳудудларида зарарли чигирткаларга қарши кураш мажмуини яратиш» мавзусидаги 06.01.09 – Ўсимликларни ҳимоя қилиш ихтисослиги бўйича қишлоқ хўжалиги фанлари доктори (DSc) ҳамда Рахмонова Мадинахон Кимсанбоевнанинг «Олма мевахўри (Carpocapsa pomonella L.) биоэкологияси ва унинг миқдорини бошқаришда уйғунлашган кураш тизимини ишлаб чиқиш» мавзусидаги 06.01.09 – Ўсимликларни ҳимоя қилиш ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация ишлари кўриб чиқилади.

Илмий семинар котибияти

2018 йил 27 декабрь соат 10 00 да Тошкент давлат аграр университетининг Мажлислар залида (Бош бино, 1-қават) DSc.27.06.2017.Qx.13.01 – Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарда Жураев Эркин Бахтиёровичнинг «Микроиқлими бошқариладиган махсус иншоотларда зайтун (Оlea europаea L.) кўчатларини етиштиришнинг интенсив технологияси» мавзусидаги 06.01.07 – “Мевачилик ва узумчилик” ихтисослиги бўйича ҳамда Джумаева Гулноза Примовнанинг «Ўрта толали ғўза навлари селекциясида мураккаб дурагайлашнинг самарадорлиги» мавзусидаги 06.01.05 – “Селекция ва уруғчилик” ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация ишлари кўриб чиқилади.

 Илмий семинар котибияти

2018 йил 25 декабрь соат 1000да ТошДАУнинг Мажлислар залида (Бош бино, 1-қават) Тошкент давлат аграр университети хузуридаги DSc.27.06.2017.Qx.13.01-рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинарда Саидов Истам Рустамовичнинг “Сабзавот ва ғўза биоценозида тамаки  трипси (thrips tabaci lind) биоэкологияси ва уни сонини бошқариш усуллари мавзусидаги  бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация ишлари ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил:  ТошДАУнинг Мажлислар залида (Бош бино, 1-қават)

 Илмий кенгаш котибияти

 

2018 йил 6 декабрь соат 1000да ТошДАУнинг Мажлислар залида (Бош бино, 1-қават) Тошкент давлат аграр университети хузуридаги DSc.27.06.2017.Qx.13.01-рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинарда Нормуратов Илхом Турғуновичнинг “Интенсив боғлар барпо қилиш учун уруғмевалилар кучсиз ўсувчи кўчатларини етиштиришнинг илмий асослари” мавзусидаги 06.01.07 –Мевачилик ва узумчилик ихтисослиги бўйича, Хударганов Камоладдин Омонбоевичнинг «Клейстогамлик ҳамда қимматли хўжалик белгиларининг мажмуасига эга бўлган ғўза навлари селекцияси» мавзусидаги 06.01.05 Селекция ва уруғчилик ихтисосликлари бўйича фалсафа доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация ишлари ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил:  ТошДАУнинг Мажлислар залида (Бош бино, 1-қават)

 Илмий кенгаш котибияти

2018 йил 30 ноябрь соат 1000да ТошДАУнинг Мажлислар залида (Бош бино, 1-қават) Тошкент давлат аграр университети хузуридаги DSc.27.06.2017.Qx.13.01-рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинарда Халмирзаев Дилмурад Камиловичнинг Интенсив боғлар учун кучсиз ўсувчи олча ва олхўри кўчатларини етиштириш технологиясини такомиллаштириш” мавзусидаги 06.01.07 –Мевачилик ва узумчилик ихтисослиги бўйича, Исашова Умидахон Анваржановнанинг «Итузумдошлар оиласига мансуб экинларда зарар келтирувчи ғовакловчи пашшалар (Agromyzidae) ва улар миқдорини бошқариш усуллари» мавзусидаги 06.01.09 Ўсимликларни ҳимоя қилиш ихтисослиги бўйича ва Ҳазратқулова Шаҳноза Усмоновнанинг “Кузги буғдой сифат кўрсаткичларига генотип ва ташқи муҳитнинг ўзаро таъсири” мавзусидаги 06.01.05 Селекция уруғчилик ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация ишлари ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил:  ТошДАУнинг Мажлислар залида (Бош бино, 1-қават)

 Илмий кенгаш котибияти

Тошкент давлат аграр университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Qx.13.01 рақамли Илмий кенгашнинг 16 ноябр 2018 йил соат 1400 даги мажлисида Юсупова Малохат Садиллаевнанинг 05.01.07 – «Мевачилик ва узумчилик» ихтисослиги бўйича «Хоразм вилояти шароитида олма ва нок кўчатларини паст бўйли пайвандтагларда етиштириш технологиясини такомиллаштириш» мавзусидаги қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

 Манзил:  ТошДАУнинг Мажлислар залида (Бош бино, 1-қават)

 Илмий кенгаш котибияти

2018 йил 6 октябрда соат 1400да Тошкент давлат аграр университетининг Мажлислар залида (Бош бино, 1-қават) DSc.27.06.2017.Qx.13.01 – рақамли Илмий кенгашда 06.03.01 – “Ўрмон экинлари, селекция, уруғчилик ва шаҳарларни кўкаламзорлаштириш. Ўрмонлар агромелиорацияси ва ҳимоя ўрмонлари барпо этиш” ихтисослиги бўйича Чоршанбиев Фарҳод Махматмуродовичнинг “Зирк (Berberis L.) ўсимлигини биоэкологияси ва уни кўпайтириш технологияси” мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация ҳимояси ўтказилади.

 Илмий кенгаш котибияти

2018 йил 29 сентябрда соат 1000да Тошкент давлат аграр университетининг Мажлислар залида (Бош бино, 1-қават) DSc.27.06.2017.Qx.13.01 – рақамли Илмий кенгашда 06.03.01 – “Ўрмон экинлари, селекция, уруғчилик ва шаҳарларни кўкаламзорлаштириш. Ўрмонлар агромелиорацияси ва ҳимоя ўрмонлари барпо этиш” ихтисослиги бўйича Эшанкулов Бобомурод Инаятовичнинг “Ғарбий Тянь-Шаннинг тоғ олди лалмикор ерларда Хандон пистани саноат плантацияларида ўстириш технологияларини такомиллаштириш”  мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация ҳимояси ўтказилади.

 Илмий кенгаш котибияти

2018 йил 29 сентябрда соат 1200да Тошкент давлат аграр университетининг Мажлислар залида (Бош бино, 1-қават) DSc.27.06.2017.Qx.13.01 – рақамли Илмий кенгашда 06.03.01 – “Ўрмон экинлари, селекция, уруғчилик ва шаҳарларни кўкаламзорлаштириш. Ўрмонлар агромелиорацияси ва ҳимоя ўрмонлари барпо этиш” ихтисослиги бўйича Жураев Жавлон Мирзатиллаевичнинг “Қрим ва оддий қарағай кўчатларини ўстиришда органо-минерал ўғитларни қўллаш” мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация ҳимояси ўтказилади.

 Илмий кенгаш котибияти

 

Mashrapov Xusniddin Tursunaliyevichning “Sun‘iy va tabiiy sharoitlarda g‘o‘zaning Verticillium dahliae Klebahn bilan kasallanish xususiyatini o‘rganish” mavzusidagi 06.01.05 – Selektsiya va urug‘chilik ixtisosligi bo‘yicha bajarilgan doktorlik dissertatsiyasi himoyasi Toshkent davlat agrar universiteti va Andijon qishloq xo‘jalik instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.27.06.2017.Qx.13.01 raqamli Ilmiy kengashning 2018 yil 31 mart, soat 1000 dagi majlisida bo‘lib o‘tadi.
Manzil: 100140, Toshkent, Universitet ko‘chasi 2, Toshkent davlat agrar universiteti, tel.faks: (99871) 260-48-00; e-mail:tuag_info@edu.uz.

Ilmiy seminar kotibiyati

 

Xakimov Albert Axmedovichning falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun “Agaricus bisporus (Lange) Imbach yetishtirishning agrobiologik asoslari va uni zararli organizmlardan himoya qilish” mavzusidagi 06.01.09 – O‘simliklarni himoya qilish va 06.01.06 – Sabzavotchilik ixtisosliklari bo‘yicha bajarilgan doktorlik dissertatsiyasi himoyasi Toshkent davlat agrar universiteti va Andijon qishloq xo‘jalik instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.27.06.2017.Qx.13.01 raqamli Ilmiy kengashning 2018 yil 2 aprel, soat 1000 dagi majlisida bo‘lib o‘tadi.
Manzil: 100140, Toshkent, Universitet ko‘chasi 2, Toshkent davlat agrar universiteti, tel.faks: (99871) 260-48-00; e-mail:tuag-info@edu.uz.

Ilmiy seminar kotibiyati

 

2018 yil 20 iyulda soat 1000da Toshkent davlat agrar universitetining Majlislar zalida (Bosh bino, 1-qavat) DSc.27.06.2017.Qx.13.01-raqamli Ilmiy kengash asosidagi ilmiy darajalar beruvchi bir martalik ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminarda Chorshanbiyev Farxod Mahmadmurodovichning “Zirk (Berberis L.) o‘simligini bioekologiyasi va ko‘paytirish texnologiyasi” mavzusidagi 06.03.01 – “O‘rmon ekinlari. Selektsiya, urug‘chilik va shaharlarni ko‘kalamzorlashtirish. O‘rmonlar agromelioratsiyasi va himoya o‘rmonlari barpo etish” ixtisosligi bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiya ishlari ko‘rib chiqiladi.

Ilmiy seminar kotibiyati