Toshkent :      Flag  Emblem  Gimn Sitemap

2017-2018 o‘quv yilida Toshkent davlat agrar universitetini davlat grantlari asosida bitiruvchilarining iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari bo‘yicha ishga joylashishi to‘g‘risida ma’lumot (bakalavriat-kunduzgi bo‘lim)  - ko'rish/ko'chirish

2017-2018 o‘quv yilida Toshkent davlat agrar universitetini davlat grantlari asosida bitiruvchilarining iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari bo‘yicha ishga joylashishi to‘g‘risida ma’lumot (magistratura)   - ko'rish/ko'chirish