Tashkent :      Flag  Emblem  Gimn Sitemap

Meva-sabzavotchilik va uzumchilik fakultetidagi xodimlar mehnat shartnomalarini uzaytirish bo‘yicha ariza topshirish 

1. Professor lavozimi  - Ariza yuborish

2. Dotsent lavozimi  - Ariza yuborish

3. Katta o'qituvchi lavozimi - Ariza yuborish

4. Assistent lavozimi - Ariza yuborish

5. Stajyor o'qituvchi lavozimi - Ariza yuborish

-----

- Tillar kafedrasidagi o'qituvchi lavozimi - Ariza yuborish


2. O‘simliklar ximoyasi, agrokimyo va tuproqshunoslik fakultetidagi xodimlar mehnat shartnomalarini uzaytirish bo‘yicha ariza topshirish 

1. Professor lavozimi  - Ariza yuborish

2. Dotsent lavozimi  - Ariza yuborish

3. Katta o'qituvchi lavozimi - Ariza yuborish

4. Assistent lavozimi - Ariza yuborish

5. Stajyor o'qituvchi lavozimi - Ariza yuborish

3. Agrobiologiya fakultetidagi xodimlar mehnat shartnomalarini uzaytirish bo‘yicha ariza topshirish 

1. Professor lavozimi  - Ariza yuborish

2. Dotsent lavozimi  - Ariza yuborish

3. Katta o'qituvchi lavozimi - Ariza yuborish

4. Assistent lavozimi - Ariza yuborish

5. Stajyor o'qituvchi lavozimi - Ariza yuborish

4. Zooinjeneriya fakultetidagi xodimlar mehnat shartnomalarini uzaytirish bo‘yicha ariza topshirish 

1. Professor lavozimi  - Ariza yuborish

2. Dotsent lavozimi  - Ariza yuborish

3. Katta o'qituvchi lavozimi - Ariza yuborish

4. Assistent lavozimi - Ariza yuborish

5. Stajyor o'qituvchi lavozimi - Ariza yuborish

 

5. O‘rmon xo‘jaligi va landshaft dizayn fakultetidagi xodimlar mehnat shartnomalarini uzaytirish bo‘yicha ariza topshirish 

1. Professor lavozimi  - Ariza yuborish

2. Dotsent lavozimi  - Ariza yuborish

3. Katta o'qituvchi lavozimi - Ariza yuborish

4. Assistent lavozimi - Ariza yuborish

5. Stajyor o'qituvchi lavozimi - Ariza yuborish


6. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarni saqlash va qayta ishlash fakultetidagi xodimlar mehnat shartnomalarini uzaytirish bo‘yicha ariza topshirish 

1. Professor lavozimi  - Ariza yuborish

2. Dotsent lavozimi  - Ariza yuborish

3. Katta o'qituvchi lavozimi - Ariza yuborish

4. Assistent lavozimi - Ariza yuborish

5. Stajyor o'qituvchi lavozimi - Ariza yuborish

 

7. Agrologistika va biznes fakultetidagi xodimlar mehnat shartnomalarini uzaytirish bo‘yicha ariza topshirish 

1. Professor lavozimi  - Ariza yuborish

2. Dotsent lavozimi  - Ariza yuborish

3. Katta o'qituvchi lavozimi - Ariza yuborish

4. Assistent lavozimi -  Ariza yuborish

5. Stajyor o'qituvchi lavozimi - Ariza yuborish