Toshkent :      Flag  Emblem  Gimn Sitemap

  • Toshkent davlat agrar universitetining 2019/2020 o‘quv yilida bakalavrlar tayyorlash bo‘yicha qabul ko‘rsatkichlarining ta’lim yo‘nalishlari va o‘qitish tillari bo‘yicha taqsimlanishi - ko'rish/ko'chirish
  • Toshkent davlat agrar universitetining 2019/2020 o‘quv yilida magistrlar tayyorlash bo‘yicha qabul ko‘rsatkichlarining mutaxassisliklar va o‘qitish tillari bo‘yicha taqsimlanishi  - ko'rish/ko'chirish
  • Toshkent davlat agrar universitetining 2019/2020 o‘quv yilida sirtqi ta’lim shaklida bakalavrlar tayyorlash bo‘yicha qabul ko‘rsatkichlarining ta’lim yo‘nalishlari va o‘qitish tillari bo‘yicha taqsimlanishi  - ko'rish/ko'chirish