Toshkent :      Flag  Emblem  Gimn Sitemap

Jalb etilgan sarmoyalar va grandlar.

 

Loyiha nomi va raqami - 586000-EPP-1-2017-PT-EPPKA2-CBHE-JP - BUZNET: O’zbekiston veterinariya narmog’ining birgalidagi mashg’ulotlari

Loyiha haqida ma’lumot (uning maqsadi, rejalashtirgan va erishilgan natijalari) – Ta’rifi: O'zbekiston veterinariya tarmog'ini birgalikda tayyorlash, BUZNET loyihasini to'rtta Yevropa universitetlari konsortsiumi hamda O'zbekistonning to'rtta universiteti amalga oshiradi. Ushbu loyihaning umumiy maqsadi veterinariya va zootexnik ta'limni yaxshilash orqali O'zbekiston fuqarolarining turmush darajasini yaxshilashdir, natijada mahalliy chorva mollari egalari va keng tarqalgan iste'mol uchun mo'ljallangan chorvachilik mahsulotlarining xavfsizligini yaxshilashga yordam beradi.
Bu mahalliy atrof muhitning xususiyatlarini va amaliy veterinariya va chorvachilik fanlaridagi takomillashtirilgan o'qitish usullaridan foydalanishni hisobga olgan holda amalga oshiriladi.
Kelgusidagi faoliyatni tushunish uchun to'liq ishonchni qozonish uchun O'zbekistonda veterinariya klinikalari, chorvachilik va sut sifatini nazorat qilishning hozirgi ahvolini aniq tushunish uchun bir qator tadqiqotlar va Evropa ekspertlarining mahalliy tashriflari o'tkaziladi. Keyinchalik bir guruh O'zbekistonlik o'qituvchilar Yevropa universitetlarida o'qitiladigan ta'lim strategiyasini o'qitishda va qo'llashda yangi yondashuvlarni o'rganishadi.
Shu bilan birga, O'zbekiston oliy o'quv yurtlarining mavjud o'quv rejalari va moddiy-texnika bazasi yangilanib turadi, bu loyihaning uchinchi yilida yangi o'quv strategiyasini to'liq amalga oshirish imkonini beradi. Loyiha, loyiha konsorsiumi a'zolari, o'qituvchilar, talabalar va veterinar vrachlardan tashkil topgan ta'lim tarmog'ini yaratishga yordam beradigan birlashgan o'quv interfeysi (BLUzVet) dan foydalanishga asoslangan bo'ladi. Ma'lumotlar o'quvchilar tomonidan amaliy mashg'ulotlarda o'qituvchilar rahbarligi ostida va barcha konsortsium qatnashchilari bilan imtihon paytida talabalar tomonidan foydalanish uchun maslahatlashadi. Keyinchalik ushbu tizim boshqa mamlakatlar va mintaqalardagi yangi a'zolarga kengaytiriladi. Ushbu loyiha doirasida tashkil etilgan tarmoq veterinariya oliy o'quv yurtlarini birlashtiradi va O'zbekistonda va undan tashqarida veterinariya, chorvachilik va sut sifatini nazorat qilish sohasida ta'lim standartlarini yaxshilaydi.
Loyihaning umumiy byudjeti respublika oliy o'quv yurtlari uchun ajratilgan qismi - 971,852 evro, 36 oy, 1/11/2017 - 1/12/2019, Samarqand qishloq xo'jalik instituti - 168,404 evro, Toshkent davlat agrar universiteti - 166,594 evro, Andijon qishloq xo'jaligi Instituti - 110.185 evro, Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali - 115.305 evro

Samarqand qishloq xo'jaligi instituti - 87000 evro, Toshkent davlat agrar universiteti - 87.000 evro, Andijon qishloq xo'jalik instituti - 35.000, Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali - 35.000 evro.


Loyihalarning ish paketlari (ishchi to'plamlar) - [WP1] LOYIHA - MA'LUMOT VA ALOQALARNI MUHOFAZA QILISh (PROJE PREPARASYONI - MA'LUMOT VA TADQIQOTLAR), [WP2] ish platforma LOYIHA (iBUzNet) va BLANDROVANNOGO INTERFACE Learning (BLUzVet), [WP3] trenerlar (murabbiy ta'lim) tayyorlash, [WP4] KUTUBXONA talabalari, asbob-uskunalar xarid va navli UChUN kompyuter xonasi SETUP (SETUP BLUZVET (BLUzVET) (BLUzVET) (BLUzVET) dasturini (BLUzVET) bajarish (BLUzVET) (BLUzVET) (BLUzVET) STUDENTLAR, ASBOB-USKUNALARNI SOTIB OLISH VA KUTUBXONALARNI O'RNATISh UChUN SINIFLAR], [WP5] BLENDED LEARNING INTERFACE (BLUzVet) ni amalga oshirish (BLUzVet)