Toshkent :      Flag  Emblem  Gimn Sitemap

Sirtqi ta’lim uchun uch tomonlama to‘lov shartnomasining namunasi - Ko'rish/Ko'chirish

Sirtqi ta’lim uchun ikki tomonlama to‘lov shartnomasining namunasi - Ko'rish/Ko'chirish

Bakalavriat ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun uch tomonlama to‘lov shartnomasining namunasi - Ko'rish/Ko'chirish

Bakalavriat ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun ikki tomonlama to‘lov shartnomasining namunasi - Ko'rish/Ko'chirish

Xorijiy fuqorolar uchun uch tomonlama to'lov shartnomasining namunasi - ko'rish/ko'chirish