Avtoreferat

24-12-2016 | 12:00 1008

 • Машрапов Хусниддин Турсуналиевичнинг  «Сунъий ва табиий шароитларда ғўзанинг Verticillium dahliae Klebahn билан касалланиш хусусиятини ўрганиш» мавзусидаги 06.01.05 – Селекция ва уруғчилик ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (РhD) диссертацияси автореферати -  avtoreferatni ko'rish 
 • Ким Вероника Владимировна «Ўзбекистоннинг бўз тупроқларида етиштириш учун сабзавот соясининг мақбул экиш муддати ва схемасини танлаш» мавзусидаги 06.01.06 – Сабзавотчилик ихтисослиги бўйича қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (РhD) диссертацияси автореферати -  avtoreferatni ko'rish 
 • Хакимов Альберт Ахмедовичнинг «Agaricus bisporus (Lange) Imbach етиштиришнинг агробиологик асослари ва уни зарарли организмлардан ҳимоя қилиш» мавзусидаги 06.01.06 – Сабзавотчилик ва 06.01.09 – Ўсимликларни ҳимоя қилиш ихтисосликларида қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати   - avtoreferatni ko'rish 
 • Ўрозов Баҳриддин Омоновичнинг “Ғўза селекциясида гоммоз ва вилтга бардошли навлар яратишда мураккаб дурагайлаш” мавзусидаги 06.01.05 – Селекция ва уруғчилик  ихтисослиги бўйича қишлоқ хўжалик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати   - avtoreferatni ko'rish 
 • Жалолов Хуршидбек Хуррам ўғлининг “Ғўза дурагайларида қимматли хўжалик белгиларининг чигит туки рангига боғлиқ ҳолда ирсийланиши” мавзусидаги 06.01.05 – Селекция ва уруғчилик ихтисослиги бўйича қишлоқ хўжалик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати  - avtoreferatni ko'rish 
 • Холлиев Асамиддин Тураевичнинг  “Дуккакли дон экинлари (нўхат, мош, ловия) зараркунандаларига қарши кураш усулларини ишлаб чиқиш” мавзусидаги 06.01.09 – Ўсимликларни ҳимоя қилиш ихтисослиги бўйича қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати  - avtoreferatni ko'rish 
 • Рахматов Анвар Маматовичнинг “Салатбоп ва баргли шолғом етиштириш технологиясини такомиллаштириш” мавзусидаги 06.01.06 – Сабзавотчилик ихтисослиги бўйича қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (РhD) диссертацияси автореферати -  avtoreferatni ko'rish 
 • Абдикаюмов Зайнилабиддин Абдивохидовичнинг “Гилос учун кучсиз ўсувчи пайвандтаглар танлаш ва пайвандлаш технологиясини такомиллаштириш” мавзусидаги 06.01.07 – Мевачилик ва узумчилик ихтисослиги бўйича қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати  -avtoreferatni ko'rish 
 • Бердиев Эркин Турдалиевичнинг Наъматак ва чакандани кўпайтириш технологияси мавзусидаги  06.03.01 – Ўрмон экинлари. Селекция, уруғчилик ва шаҳарларни кўкаламзорлаштириш. Ўрмонлар агромелиорацияси ва ҳимоя ўрмонларини барпо этиш ихтисослиги бўича қишлоқ хўжалиги фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати avtoreferatni ko'rish 
 • Холмуротов Мансурбек Зарипбаевичнинг “Хандон писта плантацияларини барпо этишда унинг истиқболли нав ва шаклларини асослаш” мавзусидаги 06.03.01 – Ўрмон экинлари. Селекция, уруғчилик ва шаҳарларни кўкаламзорлаштириш. Ўрмонлар агромелиорацияси ва ҳимоя ўрмонларини барпо этиш ихтисослиги бўйича  қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати   avtoreferatni ko'rish 

 • Уразбаев Акмалбек Аминбаевичнинг “Буғдойни турли экиш усулида сўрувчи зараркунандаларга қарши ҳимоя тизимини ишлаб чиқиш” қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (phd) диссертацияси авторефератиХайтбаева Нодира Сейтжановнанинг Қорақалпоғистон Республикасининг шўрланган тупроқларида буғдойнинг фузариоз касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари мавзусидаги Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (Phd) диссертацияси автореферати - avtoreferatni ko'rish 

 • Санаев Собир Тойировичнинг  Картошкани туганаксиз ўсимталардан ўстиришга мос навларини танлаш ва технологиясини ишлаб чиқиш мавзусида Қишлоқ хўжалиги фанлари доктори (Dsc) диссертацияси  автореферати   - avtoreferatni ko'rish 

 • Гулмуродов Рисқибой Абдиевичнинг Ўзбекистоннинг марказий ва жанубий минтақаларида буғдой касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари Докторлик диссертацияси автореферати  
 • Мисирова Сурайё Абдумуталовнанинг  Манзарали гулларнинг замбуруғ турлари қўзғатувчи касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (phd) диссертацияси автореферати - avtoreferatni ko'rish
 • Жўраев Диёр Турдиқуловичнинг “Юмшоқ буғдойнинг республика чўл минтақалари шароитида абиотик омилларга чидамли, ҳосилдор нав ва бошланғич манбаларни яратиш” мавзусидаги қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (Phd) диссертацияси автореферати - avtoreferatni ko'rish
 • Жумаев Расул Ахматовичнинг “In vitroда яратилган паразит энтомофагларни ғўза агробиоценозидаги аҳамияти” мавзусидаги Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (phd) диссертацияси автореферати -  avtoreferatni ko'rish

 • Уразбаев Акмалбек Аминбаевичнинг “Буғдойни турли экиш усулида сўрувчи зараркунандаларга қарши ҳимоя тизимини ишлаб чиқиш” қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (phd) диссертацияси автореферати -  avtoreferatni ko'rish

 • Мамедов Нормухаммад Мардановичнинг “Уруғли мева дарахтларида монилиоз касаллигига қарши кураш чораларини такомиллаштириш”  Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (phd) диссертацияси автореферати   - avtoreferatni ko'rish

 • Сулаймонов Отабек Абдушукировичнинг “Оққанот(aleyrodidae) биоэкологияси ва биоценозда хўжайин-энтомофаг муносабатларининг шаклланиши” мавзусидаги Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (phd) диссертацияси автореферати -  avtoreferatni ko'rish

 • Нормуродов Давлат Сойибназаровичнинг “Вируссиз картошка уруғчилигининг агробиологик асослари” мавзусидаги қишлоқ хўжалиги фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати  -  avtoreferatni ko'rish 

 • Таумуратова  Гоззал  Наурызбаевнанинг “Жанубий оролбўйи аҳолисининг қандли диабет билан касалланишини прогноз қилишнинг экологик тамойиллари” мавзусидаги  биология фанлари бўйича  фалсафа (PhD) доктори диссертацияси автореферати  -  avtoreferatni ko'rish 

   

Fayl yo'q