Avtoreferat

24-12-2016 | 12:00 826

 • Уразбаев Акмалбек Аминбаевичнинг “Буғдойни турли экиш усулида сўрувчи зараркунандаларга қарши ҳимоя тизимини ишлаб чиқиш” қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (phd) диссертацияси авторефератиХайтбаева Нодира Сейтжановнанинг Қорақалпоғистон Республикасининг шўрланган тупроқларида буғдойнинг фузариоз касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари мавзусидаги Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (Phd) диссертацияси автореферати - avtoreferatni ko'rish 

 • Санаев Собир Тойировичнинг  Картошкани туганаксиз ўсимталардан ўстиришга мос навларини танлаш ва технологиясини ишлаб чиқиш мавзусида Қишлоқ хўжалиги фанлари доктори (Dsc) диссертацияси  автореферати   - avtoreferatni ko'rish 

 • Гулмуродов Рисқибой Абдиевичнинг Ўзбекистоннинг марказий ва жанубий минтақаларида буғдой касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари Докторлик диссертацияси автореферати  
 • Мисирова Сурайё Абдумуталовнанинг  Манзарали гулларнинг замбуруғ турлари қўзғатувчи касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (phd) диссертацияси автореферати - avtoreferatni ko'rish
 • Жўраев Диёр Турдиқуловичнинг “Юмшоқ буғдойнинг республика чўл минтақалари шароитида абиотик омилларга чидамли, ҳосилдор нав ва бошланғич манбаларни яратиш” мавзусидаги қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (Phd) диссертацияси автореферати - avtoreferatni ko'rish
 • Жумаев Расул Ахматовичнинг “In vitroда яратилган паразит энтомофагларни ғўза агробиоценозидаги аҳамияти” мавзусидаги Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (phd) диссертацияси автореферати -  avtoreferatni ko'rish

 • Уразбаев Акмалбек Аминбаевичнинг “Буғдойни турли экиш усулида сўрувчи зараркунандаларга қарши ҳимоя тизимини ишлаб чиқиш” қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (phd) диссертацияси автореферати -  avtoreferatni ko'rish

 • Мамедов Нормухаммад Мардановичнинг “Уруғли мева дарахтларида монилиоз касаллигига қарши кураш чораларини такомиллаштириш”  Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (phd) диссертацияси автореферати   - avtoreferatni ko'rish

 • Сулаймонов Отабек Абдушукировичнинг “Оққанот(aleyrodidae) биоэкологияси ва биоценозда хўжайин-энтомофаг муносабатларининг шаклланиши” мавзусидаги Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (phd) диссертацияси автореферати -  avtoreferatni ko'rish

 • Нормуродов Давлат Сойибназаровичнинг “Вируссиз картошка уруғчилигининг агробиологик асослари” мавзусидаги қишлоқ хўжалиги фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати  -  avtoreferatni ko'rish 

 • Таумуратова  Гоззал  Наурызбаевнанинг “Жанубий оролбўйи аҳолисининг қандли диабет билан касалланишини прогноз қилишнинг экологик тамойиллари” мавзусидаги  биология фанлари бўйича  фалсафа (PhD) доктори диссертацияси автореферати  -  avtoreferatni ko'rish 

   

Avtoreferatni yuklab olish