Ilmiy tadqiqotga oid e`lonlar

24-12-2016 | 12:00 930

Эълон:

Хакимов Альберт Ахмедовичнинг фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун Agaricus bisporus (Lange) Imbach етиштиришнинг агробиологик асослари ва уни зарарли организмлардан ҳимоя қилиш” мавзусидаги 06.01.09 – Ўсимликларни ҳимоя қилиш ва 06.01.06 – Сабзавотчилик ихтисосликлари бўйича бажарилган докторлик диссертацияси ҳимояси Тошкент давлат аграр университети ва Андижон қишлоқ хўжалик институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Qx.13.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2018 йил   2 апрел, соат 1000 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Илмий семинар котибияти

Эълон:

Илмий кенгаш Ким Вероника Владимировнанинг «Подбор оптимальных сроков и схем посева овощной сои для возделывания на сероземных почвах Узбекистана» мавзусидаги 06.01.06 – Сабзавотчилик ихтисослигида қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этган диссертация ишини 2018 йил 2 апрелдада расмий ҳимояга қабул қилди.

Илмий семинар котибияти

Эълон:

Машрапов Хусниддин Турсуналиевичнинг «Сунъий ва табиий шароитларда ғўзанинг Verticillium dahliae Klebahn билан касалланиш хусусиятини ўрганиш» мавзусидаги 06.01.05 – Селекция ва уруғчилик ихтисослиги бўйича бажарилган докторлик диссертацияси ҳимояси Тошкент давлат аграр университети ва Андижон қишлоқ хўжалик институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Qx.13.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2018 йил  31 март, соат 1000 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Илмий семинар котибияти

ЭЪЛОН

2018 йил 20 январда соат 1200да Тошкент давлат аграр университетининг Мажлислар залида (Бош бино, 1-қават) DSc.27.06.2017.Qx.13.01 – Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарда 06.01.09 – Ўсимликларни ҳимоя қилиш ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун Юсупов Рысназар Оразбаевичнинг “Қовун пашшасининг биологияси, зарари ва унга қарши кураш тадбирларини ишлаб чиқиш” ҳамда Исматов Зафар Бахтиёровичнинг «Дуккакли мойли экинларнинг (ерёнғоқ, соя) замбуруғ касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари» мавзуларидаги диссертация ишлари кўриб чиқилади.

Илмий семинар котибияти

ЭЪЛОН

2017 йил 23 декабрда соат 1200 да Тошкент давлат аграр университети ва Андижон қишлоқ ҳўжалиги институти ҳузуридаги DSс.27.06.2017.Qx.13.01-рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинарда Азимов Баҳром Батировичнинг “Подбор сортов, установление оптмалъниых сроков и схем посадки растений перца острого в Узбекистане” мавзусидаги 06.01.06 - Сабзавотчилик ихтисослиги бўйича ҳамда Нафасов Зафар Нурмахмадовичнинг “Игна баргли дарахтларни асосий сўрувчи зараркунандалардан ҳимоя қилиш тизимини ишлаб чиқиш” мавзусидаги 06.01.09 - Ўсимликларни ҳимоя қилиш ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражаларини олиш учун тақдим этилган диссертация ишлари кўриб чиқилади.

Илмий семинар котибияти

ЭЪЛОН

2017 йил 5 декабрда соат 1200да Тошкент давлат аграр университетининг Мажлислар залида (Бош бино, 1-қават) DSc.27.06.2017.Qx.13.01 – Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарда 06.01.06 – Сабзавотчилик ихтисослиги бўйича Расулов Фахриддин Фахмуддиновичнинг «Такрорий муддатда ширин қалампир навларини танлаш ва етиштириш агротехнологиясининг элементларини такомиллаштириш» мавзусидаги ҳамда 06.01.09 – Ўсимликларни ҳимоя қилиш ихтисослиги бўйича Холлиев Асамиддин Тураевичнинг «Дуккакли дон экинлари (нўхат, мош, ловия) зараркунандаларига қарши кураш усулларини ишлаб чиқиш» мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация ишлари кўриб чиқилади.

Илмий семинар котибияти

ЭЪЛОН

2017 йил 4 декабрда соат 1200да Тошкент давлат аграр университетининг Мажлислар залида (Бош бино, 1-қават) DSc.27.06.2017.Qx.13.01 – Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарда 06.03.01 – “Ўрмон экинлари, селекция, уруғчилик ва шаҳарларни кўкаламзорлаштириш. Ўрмонлар агромелиорацияси ва ҳимоя ўрмонлари барпо этиш” ихтисослиги бўйича Бердиев Эркин Турдалиевичнинг “Наъматак ва чакандани кўпайтириш технологияси” мавзусидаги фан доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ҳамда Холмуротов Мансурбек Зарипбаевичнинг “Хандон писта плантацияларини барпо этишда унинг истиқболли нав ва шаклларини асослаш” мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация ишлари кўриб чиқилади.

Илмий семинар котибияти

ЭЪЛОН

2017 йил 5 декабрда соат 1200да Тошкент давлат аграр университетининг Мажлислар залида (Бош бино, 1-қават) DSc.27.06.2017.Qx.13.01 – Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарда 06.01.06 – Сабзавотчилик ихтисослиги бўйича Расулов Фахриддин Фахмуддиновичнинг «Такрорий муддатда ширин қалампир навларини танлаш ва етиштириш агротехнологиясининг элементларини такомиллаштириш» мавзусидаги ҳамда 06.01.09 – Ўсимликларни ҳимоя қилиш ихтисослиги бўйича Холлиев Асамиддин Тураевичнинг «Дуккакли дон экинлари (нўхат, мош, ловия) зараркунандаларига қарши кураш усулларини ишлаб чиқиш» мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация ишлари кўриб чиқилади.

 

Илмий семинар котибияти

ЭЪЛОН

2017 йил 28 ноябрда соат 1200да Тошкент давлат аграр университети ва Андижон қишлоқ хўжалик институти хузуридаги DSc.27.06.2017.Qx.13.01-рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинарда Абдикаюмов Зайнилабиддин Абдивохидовичнинг «Гилоснинг (Cerasus avium) кучсиз ўсувчи пайвандтагларини танлаш ва пайвандлаш технологиясини такомиллаштириш» мавзусидаги 06.01.07 – Мевачилик ва узумчилик ихтисослиги бўйича ва Рахматов Анвар Маматовичнинг «Салатбоп ва баргли шолғом етиштириш технологиясини такомиллаштириш» мавзусидаги 06.01.06 – Сабзавотчилик ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация ишлари кўриб чиқилади.

Илмий семинар котибияти

 

ЭЪЛОН

2017 йил 7 ноябрда соат 1200да Тошкент давлат аграр университетининг Мажлислар залида (Бош бино, 1-қават) DSc.27.06.2017.Qx.13.01 – Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарда Нормуродов Давлат Сойибназаровичнинг «Вируссиз картошка уруғчилигининг агробиологик асослари» мавзусидаги 06.01.05 – Селекция ва уруғчилик ихтисослиги бўйича фан доктори (DSc) ҳамда Мамедов Нормухаммад Мардановичнинг «Уруғли мева дарахтларида монилиоз касаллигига қарши кураш чораларини такомиллаштириш» мавзусидаги 06.01.09 – Ўсимликларни ҳимоя қилиш ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация ишлари кўриб чиқилади.

Илмий семинар котибияти

ЭЪЛОН

Тошкент давлат аграр университети ва Андижон қишлоқ хўжалиги институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Qx.13.01 рақамли Илмий кенгаш  2017 йил 28 октябрда соат 1400 даги мажлиси бўлиб ўтади. ТошДАУ нинг маъмурий биноси, анжуманлар зали.

КУН ТАРТИБИ

 Юлдашев Фаррухбек Эргашбоевич «Маккажўхорини зараркунандалар-дан ҳимоя қилишнинг истиқболли усулларини яратиш» мавзусидаги 06.01.09 – Ўсимликларни ҳимоя қилиш ихтисослиги бўйича қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертацияси ҳимояси.

Илмий кенгаш  котиби.

ЭЪЛОН

Санаев Собир Тойировичнинг  “Картошкани туганаксиз ўсимталардан ўстиришга мос навларини танлаш ва технологиясини ишлаб чиқиш” мавзусидаги 06.01.06 – Сабзавотчилик ихтисослигидаги фан доктори диссертацияси(DSc) ҳимояси Тошкент давлат аграр университети ва Андижон қишлоқ хўжалик институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Qx.13.01 рақамли илмий кенгашнинг 2017 йил 28 октябр, соат 10:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Илмий кенгаш қошидаги илмий семинар котиби.

ЭЪЛОН

Авазов Сардоржон Эркин Ўғлининг «Пиёз ўсимликларида замбуруғ турлари қўзғатадиган асосий касалликлар ва уларга қарши кураш чоралари (Тошкент вилояти мисолида)» мавзусидаги 06.01.09 – Ўсимликларни ҳимоя қилиш ихтисослиги бўйича бажарилган (PhD) докторлик диссертацияси ҳимояси Тошкент давлат аграр университети ва Андижон қишлоқ хўжалик институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Qx.13.01 рақамли илмий кенгашнинг 2017 йил 3 ноябр, соат 14:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

ЭЪЛОН

ТошДАУ ва АндҚХИ ҳузуридаги DSc.27.06.2017.Qx.13.01-рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинарда 2017 йил 26 октябрда соат 1400да ТошДАУнинг Мажлислар залида (Бош бино, 1-қават) илмий кенгаш қошидаги илмий семинар бўлиб ўтади.

КУН ТАРТИБИ

1. Уразбаев Акмалбек Аминбаевичнинг «Буғдойни турли экиш усулида сўрувчи зараркунандаларга қарши ҳимоя тизимини ишлаб чиқиш» мавзусидаги 06.01.09 – Ўсимликларни ҳимоя қилиш ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация иши муҳокамаси.

2. Жўраев Диёр Турдиқуловичнинг «Юмшоқ буғдойнинг республика чўл минтақалари шароитида абиотик омилларга чидамли, ҳосилдор нав ва бошланғич манбаларни яратиш» мавзусидаги 06.01.05 – Селекция ва уруғчилик ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация иши муҳокамаси.

Илмий кенгаш қошидаги илмий семинар котиби.

 

ЭЪЛОН

Тошкент давлат аграр университети ва Андижон қишлоқ хўжалиги институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.Qx.13.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги илмий семинар 2017 йил 10 октябрда соат 1400 да ТошДАУ нинг Илмий кенгашлар залида (Бош бино, мажлислар зали) илмий кенгаш қошидаги илмий семинар бўлиб ўтади.

КУН ТАРТИБИ

1. Юлдашев Фаррухбек Эргашбоевич «Маккажўхорини зараркунандалар-дан ҳимоя қилишнинг истиқболли усулларини яратиш» мавзусидаги 06.01.09 – Ўсимликларни ҳимоя қилиш ихтисослиги бўйича қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация иши муҳокамаси.

Илмий кенгаш қошидаги илмий семинар котиби.

ЭЪЛОН

Тошкент давлат аграр университети ва Андижон қишлоқ хўжалиги институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.Qx.13.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги илмий семинар 2017 йил 10 октябрда соат 1400 да ТошДАУ нинг Илмий кенгашлар залида (Бош бино, мажлислар зали) илмий кенгаш қошидаги илмий семинар бўлиб ўтади.

КУН ТАРТИБ

Юлдашев Фаррухбек Эргашбоевич «Маккажўхорини зараркунандалардан ҳимоя қилишнинг истиқболли усулларини яратиш» мавзусидаги 06.01.09 – Ўсимликларни ҳимоя қилиш ихтисослиги бўйича қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация иши муҳокамаси.

Илмий кенгаш қошидаги илмий семинар котиби.

 

ЭЪЛОН

2017 йил 5 октябрьда соат 1400да Тошкент давлат аграр университетининг Илмий Кенгашлар залида (Бош бино, мажлислар зали) DSc.27.06.2017.Qx.13.01 – Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарда Санаев Собир Тойировичнинг “Картошкани туганаксиз ўсимталаридан ўстиришга мос навларини танлаш ва технологиясини ишлаб чиқиш” мавзусидаги 06.01.06-Сабзавотчилик ихтисослиги бўйича қишлоқ хўжалиги фанлари доктори (DSc) ҳамда Хайтбаева Нодира Сейтжоновнанинг Қорақалпоғистон Республикасининг шўрланган тупроқларида буғдойнинг фузариоз касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари” мавзусидаги 06.01.09-Ўсимликларни ҳимоя қилиш ихтисослиги бўйича қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация ишлари кўриб чиқилади.

Илмий семинар котибияти

 

ЭЪЛОН

2017 йил 28 сентябрда соат 1400да Тошкент давлат аграр университетининг Мажлислар залида (Бош бино, 1-қават) DSc.27.06.2017.Qx.13.01 – Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарда 06.01.09 – Ўсимликларни ҳимоя қилиш ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун Абдуллаева Хуриятхон Зафарбековнанинг «Ғўза, унинг асосий зараркунандаси (Helecoverpa armigera – ғўза тунлами) ҳолатини прогнозлаш ва назорат қилишнинг автоматлаштирилган тизимини ишлаб чиқиш» мавзусидаги мавзусидаги диссертация ишлари кўриб чиқилади.

Илмий семинар котибияти

 

ЭЪЛОН

 

2017 йил 28 сентябрда соат 1400да Тошкент давлат аграр университетининг Мажлислар залида (Бош бино, 1-қават) DSc.27.06.2017.Qx.13.01 – Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарда 06.01.09 – Ўсимликларни ҳимоя қилиш ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун Авазов Сардоржон Эркин ўғлининг «Пиёз ўсимликларида замбуруғ турлари қўзғатадиган асосий касалликлар ва уларга қарши кураш чоралари (Тошкент вилояти мисолида)» мавзусидаги мавзусидаги диссертация ишлари кўриб чиқилади.

Илмий семинар котибияти